BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2006 roku.
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2006 roku stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
4. Henryka Janina Mioduszewska
5. Edmund Stepnowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 sie 2006 10:05
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2006 10:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sie 2006 11:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1773 razy