BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie zasad i okoliczności stosowania herbu oraz flagi powiatu łomżyńskiego.
Na podstawie, art. 32. ust.1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, zm.: z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759)
uchwala się, co następuje:
§1

1.Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ustala następujące zasady stosowania herbu powiatu łomżyńskiego.
1)Herb powiatu umieszcza się w sali obrad rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
2)Herb powiatu może być umiejscowiony na budynku Starostwa Powiatowego a także w jego pomieszczeniach oraz w budynkach jednostek organizacyjnych powiatu.
3)Herb powiatu może być eksponowany na drukach urzędowych organów Powiatu, Starosty, jednostek organizacyjnych powiatu oraz materiałach promocyjnych.
4)Herb powiatu może być wykorzystany w miejscach odbywania uroczystości powiatowych, konferencji i szkoleń.

2.Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ustala następujące zasady używania flagi powiatu łomżyńskiego:

1)Flaga powiatu łomżyńskiego umieszczona jest na stałe w sali obrad Rady Powiatu oraz przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łomży.
2)Flaga jest opuszczana w sytuacji ogłoszonej żałoby a także w innych wypadkach, gdy zaistnieje taka konieczność.
3)Starosta Łomżyński może podjąć w uzasadnionych okolicznościach decyzję o
stosowaniu herbu i flagi w sposób nie objęty powyższą regulacja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: poniedziałek, 16 paź 2006 12:04
Data opublikowania: poniedziałek, 16 paź 2006 12:06
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lis 2006 10:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1856 razy