BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr Rady Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego
Na podstawie § 8 pkt 10 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomz. Nr 26, poz. 238; zm.Dz Urz..Woj.Podl. z 2000 r. Nr 13, poz. 116 i Nr 29, poz. 443; z 2001 r. Nr 40, poz. 702;z 2003 r. Nr 6, poz. 197 i z 2006 r. Nr 56, poz.624) uchwala się, co następuje:


§ 1

Nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego Panu Jackowi Szymańskiemu - Dyrektorowi Artystycznemu Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Uzasadnienie

Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego


Nadanie honorowego obywatelstwa jest najwyższą formą wyróżnienia jaką samorząd powiatu łomżyńskiego może przyznać osobom, które szczególnie się dla niego zasłużyły, niezaleznie od miejsca ich zamieszkania.
Kandydat do otrzymania tytułu - Pan Jacek Szymański jest taką osobą poprzez swój wkład w rozwój kultury muzycznej na terenie Ziemi Łomżyńskiej. Od 13 już lat
jest pomysłodawcą, kierownikiem artystycznym i jednocześnie artystą /śpiewakiem operowym/ biorącym czynny udział w Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża. Dzięki swojej zapobiegliwości, umiejętnościom organizacyjnym, uporowi i konsekwencji w działaniu, potrafił zgromadzić wokół idei propagowania muzyki poważnej w najmniejszych zakątkach powiatu łomżyńskiego, grono osób i instytucji bezinteresownie pracujących na rzecz kolejnych edycji Festiwalu. To dzięki niemu mieszkańcy powiatu mogli uczestniczyć w przepięknych spektaklach operowych i operetkowych oraz słuchać koncertów muzycznych w najlepszym wykonaniu.Doskonale promuje Ziemię Łomżyńską .
To dzięki Jackowi Szymańskiemu o Festiwalu „Rzeczpospolita” napisała jako
najbardziej interesującym wydarzeniu kulturalnym w okresie letnim na Podlasiu,
dzięki jego osobie w prasie pomorskiej ukazują się artykuły dotyczące historii i patriotycznej przeszłości tych ziem.
Pan Jacek Szymański jest jednym z najznamienitszych „Ambasadorów Ziemi Łomżyńskiej”, mocno związanym uczuciowo z miejscem swojego pochodzenia, z którym się utożsamia.
Data powstania: poniedziałek, 16 paź 2006 12:06
Data opublikowania: poniedziałek, 16 paź 2006 12:15
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lis 2006 10:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1891 razy