BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Uchwały RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz § 36 ust. 2 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238, zm. Dz Urz. .Woj. Podl. z 2000 r. Nr 13, poz. 116 i Nr 29, poz. 443; z 2001 r. Nr 40, poz. 702; z 2003 r. Nr 6, poz. 197 i z 2006 r. Nr 56, poz.624), uchwala się, co następuje:


§ 1.


Wybrać w skład komisji rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego następujących radnych:

1.
2
3
4
5

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data powstania: piątek, 8 gru 2006 08:27
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2006 08:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 lut 2007 12:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1857 razy