BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok
Na podstwie art. 188 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn..zm.) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się rezerwę budżetową w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę – 2.450 zł ( w tym: ogólną o – 1.100 zł, a oświatową o – 1.350 zł) i zwiększa się z tych środków plany finansowe wydatków :
a/ Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 754, rozdział 75405 – „ Komendy Powiatowe Policji”, § 4210 – „ Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę – 1.100 zl. ( na zakup 9-ciu sztuk kamizelek taktycznych potrzebnych Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, dla wyposażenia w nie przewodników psów służbowych);
b/ Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801, rozdział 80146 - „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, § 4300 – „ Zakup usług pozostałych” o kwotę – 1.350 zl. ( na pokrycie kosztów kursu dla instruktorów LA , na który skierowany został przez Dyrektora Zespołu Szkół - „ W.B” nauczyciel wychowania fizycznego).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: poniedziałek, 26 lut 2007 12:19
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lut 2007 12:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 mar 2007 12:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1750 razy