BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Łomzyńskiego

w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazać nieodpłatnie używany zestaw komputerowy (komputer + monitor) wraz z drukarką, stanowiący własność Powiatu Łomżyńskiego będący w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Łomży – Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Marek Dworakowski ………………… Krzysztof Kozicki…………
2. Mieczysław Chojnowski ….…………...

3. Henryk Kłosiński …………….………..

4. Alfred Szymański ………………….…

Data powstania: wtorek, 12 paź 2010 10:22
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2010 10:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2637 razy