BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowany porządek VI Sesji Rady Powiatu:

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży przy ul. Nowej 2. w dniu 1 lipca 2003 roku. Początek sesji o godz. 10.00.
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wręczenie nagród „ Najlepszy Dzielnicowy 2002 roku w powiecie łomżyńskim”
4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Łomży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „ Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat łomżyński.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad
udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat łomżyński.
11. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie
powiatu łomżyńskiego w roku 2002.
12. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu
łomżyńskiego.
13. Program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2003.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 12:44
Data opublikowania: wtorek, 24 cze 2003 12:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 lip 2003 14:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2057 razy