BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Co to jest: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży?

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Obowiązek budowy Biuletyn Informacji Publicznej "BIP" wynika z ustawy z dnia 06 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112 poz. 1198) oraz rozporządzenia wykonawczego do w/w ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. nr 67 poz. 619).

Stworzenie Biuletynu zapewnia zobowiązanym ustawą podmiotom władzy publicznej:
· realizację wszystkich zobowiązań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
· łatwą i przyjazną administrację zawartością publikowanych treści (automaty aktualizacyjne),
· minimalizację kosztów związanych ze spełnieniem wymogów ustawowych,
· spełnienie wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących informacji publicznej,
· promocję w globalnej sieci teleinformatycznej
Data powstania: poniedziałek, 5 maj 2003 16:05
Data opublikowania: poniedziałek, 5 maj 2003 16:07
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 16125 razy