BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2022 roku

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/500/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2022 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego dokonał wyboru ofert na realizację w 2022 roku następujących zadań publicznych.

Zestawienie ofert które otrzymały dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego:

1.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

„Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2022”

4.000 zł

 

2.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

„Wydanie powieści „Córka” Izabeli Lutosławskiej Wolikowskiej”

 

1.385 zł

 

3.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

Piosenka jest dobra na wszystko – IX cykl festiwali tematycznych

 

3.000 zł

 

4.

Fundacja Muzyczna Ostinato z siedzibą w Czartorii

Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XVIII

Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki ,,SACRUM ET MUSICA”

 

 

 2 300 zł

5.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

„Twórczość Henryka Chylińskiego”

 

 3.815 zł

 

6.

Stowarzyszenie „Miód na serce”

„Album Zielnik Kurpiowski – bogactwo kulturowe przyroda i muzyka ludowa Kurpi”

 

   3.500 zł

7.

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”

„Wydanie i promocja książki „Sen” Z. Glogera”

 

 4.500 zł

8.

Fundacja Gwardia Gryfa w Wilczycach

„Dzień Herbów”

 3.500 zł

 

9.

Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży

„Złoty Wiek – Ciekawy i Radosny”

 

 2.000 zł

 

Zestawienie ofert, które otrzymały dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1.

Klub Sportowy Śniadowo

Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży.

 

5.500 zł

 

2.

Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA

Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży

 

5.500 zł

 

3.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS

 

8.000 zł

4.

Powiatowy Związek Sportowy w Łomży

Organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa

sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego.

 

21 000 zł

 

Zestawienie ofert, które otrzymały dofinansowanie z zakresu promocji i upowszechniania turystyki:

 

1.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana (VIII edycja)

 

4.000 zł

Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2022 13:22
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2022 15:11
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lis 2022 15:20
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 218 razy