BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 78/283/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2013 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014 – 2017.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017 w formie projektu uchwały Rady Powiatu wraz z przynależnymi do niej 2-ma załącznikami, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Niniejszą uchwałę przedłożyć bezzwłocznie Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
Adam Sowa
Wiesława Masłowska
Elżbieta Parzych
Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 gru 2013 09:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1070 razy