BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 sierpnia 2016

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 46/160/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 lipca 2016 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 46/160/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego na logo Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 sierpnia 2016

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.9.2016

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.9.2016 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.6.2016

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.6.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 sierpnia 2016

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 sierpnia 2016

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 sierpnia 2016

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy

Edycja wiadomości Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 16 sierpnia 2016

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 sierpnia 2016

Wiadomości

Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

Dodanie nowej wiadomości: Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 sierpnia 2016

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Leopoldowo, gm. Miastkowo

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Leopoldowo, gm. Miastkowo - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, gm. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 sierpnia 2016

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 48

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 48 - [Wszystkie zmiany]

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za I półrocze 2016 roku (01.01.2016r. – 30.06.2016r.)

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za I półrocze 2016 roku (01.01.2016r. – 30.06.2016r.) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 sierpnia 2016

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 46/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 lipca 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 46/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 lipca 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 47/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 lipca 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 47/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 lipca 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 sierpnia 2016

Wiadomości

INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW Uproszczonych Palanów Urządzenia Lasów z terenu gminy Nowogród

Dodanie nowej wiadomości: ublicznego wglądu PROJEKTÓW UprosINFORMACJA o wyłożeniu do pzczonych Palanów Urządzenia Lasów z terenu gminy Nowogród - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 sierpnia 2016

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 49

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 49 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieogranizony na „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1948B w km 2+400 - 2+817 – droga ta stanowi dojazdy do obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce”, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie. - [Wszystkie zmiany]

Monitoring siedlisk przyrodniczych

Dodanie nowej wiadomości: Monitoring siedlisk przyrodniczych - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 sierpnia 2016

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 sierpnia 2016

Wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian