BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 27 czerwca 2022 r. zostały wydane dla ELDOR-BUD Sp. z o. o. z siedzibą: Konarzyce,  ul. Łomżyńska 206, 18-400 Łomża reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zenona Zabagło decyzje zatwierdzające projekt budowlany1) i udzielające pozwolenia:
  • nr 230/2022 na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną: doziemną kanalizacją sanitarną, zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową oraz zagospodarowaniem terenu:

- „typ.F1 działka D-86” na działce numer ew. 312/93,

- „typ.F2 działka D-85” na działce numer ew. 312/94,

- „typ.F3 działka D-84” na działce numer ew. 312/95,

obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża

  • nr 231/2022 na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną: doziemną kanalizacją sanitarną, zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową oraz zagospodarowaniem terenu:

- „typ B1 działka D-83” na działce numer ew. 312/96,

- „typ B2 działka D-82” na działce numer ew. 312/97,

obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża

  • nr 232/2022 na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną: doziemną kanalizacją sanitarną, zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową oraz zagospodarowaniem terenu:

- „typ.B1 działka D-91” na działce numer ew. 312/88,

- „typ.B2 działka D-90” na działce numer ew. 312/89,

obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża.

Data powstania: poniedziałek, 27 cze 2022 14:57
Data opublikowania: poniedziałek, 27 cze 2022 14:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 lip 2022 08:48
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 86 razy