BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 11/2022 z dnia 12.12.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Zanklewo, gm. Wizna.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn zm.)z a w i a d a m i a m że dnia 12 grudnia 2022 r. została wydana decyzja Nr 11/2022, znak: ROŚB.6740.2.10.2022 udzielająca Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1968B od DP nr 1961B – Zanklewo w lokalizacji 0+000 – 4+078,29”, gm. Wizna.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 gru 2022 11:18
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2022 08:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 12:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 297 razy