BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek z dnia 06 grudnia 2022 r. Zarządu Powiatu Łomżyńskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Jarnuty”, gm. Łomża.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 gru 2022 08:00
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2022 08:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 12:16
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 69 razy