BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-wania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 21 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr 496/2022 dla Pana Tomasza Banacha, zam. Siwiki 1, 18-416 Zbójna zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory w systemie chowu bezściołowym wolnostanowiskowym o obsadzie 180 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 264,5 DJP) wraz z dwoma wewnętrznymi podrusztowymi zbiornikami na płynne odchody zwierzęce – gnojowicę o pojemności 2000 m3 i szczelnego zbiornika na ścieki bytowe z udojni o pojemności 10 m3 w zabudowie zagrodowej na działce numer 74 obręb ewidencyjny 0015 Siwiki, jednostka ewidencyjna 200709_2 Zbójna.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 gru 2022 09:58
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2022 10:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2023 07:21
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 84 razy