BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 13/2022 z dnia 29.12.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Dobrzyjałowo - Motyka, gm. Piątnica.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m że dnia 29 grudnia 2022 r. została wydana decyzja Nr 13/2022, znak: ROŚB.6740.2.4.2021 udzielająca Wójtowi Gminy Piątnica zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 642 B Dobrzyjałowo – Motyka”, gm. Piątnica, pow. łomżyński, woj. podlaskie, po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 sierpnia 2021 r., zmienionego dnia 17 sierpnia 2022 r. oraz dnia 31 października 2022 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 gru 2022 12:16
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2023 07:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 sty 2023 08:36
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 91 razy