BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Aliny Trzaska, zam. Stare Szabły 11, 18-411 Śniadowo z dnia 30 grudnia 2022 r., uzupełniony dnia 12 stycznia 2023 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowe w systemie bezściołowym o łącznej obsadzie 240,8 DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę na działkach numer 90 i 91 obręb ewidencyjny 0027 Stare Szabły, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 sty 2023 12:38
Data opublikowania: środa, 18 sty 2023 12:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lut 2023 09:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 189 razy