BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Piątnica Poduchowna, ul. Cmentarna, gm. Piątnica

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 27 lutego 2024 r. została wydana decyzja Nr 2/2024, znak: ROŚB.6740.2.16.2023 udzielająca Wójtowi Gminy Piątnica zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 680 B ul. Cmentarna w Piątnicy”, gm. Piątnica.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 lut 2024 09:30
Data opublikowania: czwartek, 29 lut 2024 09:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 mar 2024 10:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 42 razy