BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK PROJEKTU "SPECJALIZACJA - MOTOREM SUKCESU ZAWODOWEGO"

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownik projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego" o nr WND-POKL.08.01.01.-20-066/11 została wybrana: 1. Ewa Bagińska, zam. Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba:

1.Posiada wykształcenie wyższe (ukierunkowane na fundusze i projekty unijne),
2.Posiada doświadczenie na stanowisku w kierowaniu zadaniami publicznymi oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego
3.Posiada praktyczne doświadczenie na stanowiskach bezpośrednio związanych z pozyskiwaniem środków unijnych i realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
4.Posiada znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, związanej z nim sprawozdawczości i regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych - potwierdzone zaświadczeniami o odbytych szkoleniach i wynikające z przebiegu pracy zawodowej
5.Nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
6.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych


Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, że w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Projekt "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2012 10:02
Data opublikowania: poniedziałek, 1 paź 2012 10:06
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 4657 razy