BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu "Specjalizacja-motorem sukcesu zawodowego"

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Regulaminem Starosty Łomżyńskiego Nr 78/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży, wpłynęło 8 ofert, wszystkie w terminie:
1.1 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BAWI Spółka Akcyjna, ul. Składowa 10, 15-399 Białystok
1.2 Firma Handlowa „Komax 9”, ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn
1.3 PHU Renoma, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz
1.4 F.H.U. „GRAWIT”, ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczków
1.5 Spółdzielnia Socjalna NETLAJT, ul. Kraska 240, 18-400 Łomża
1.6 Biuro plus, Ewa i Krzysztof Jatel Spółka Jawna, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok
1.7 ALL4OFFICE Sp. z o.o., ul. Lwowska 32/4, 56-400 Oleśnica
1.8 SEBIT Aleksandra Lis, Lutynia, ul. Wróblowicka 4, 55-330 Miękina

Po analizie otrzymanych ofert złożonych przez w/w oferentów Komisja dokonała wyboru oferenta zgodnie z art.. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz zgodnie z Regulaminem Starosty Łomżyńskiego Nr 78/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku, kierując się kryterium najniższej ceny i szybkością dostawy do siedziby Zamawiajacego.

W związku z powyższym komisja wybrała ofertę: ALL4OFFICE Sp. z o.o., ul. Lwowska 32/4, 56-400 Oleśnica

Do wykonawcy zostanie wysłane zamówienie w terminie do 23.01.2013r., zawierające poniższe ustalenia:
1. Nie wyższa w stosunku do oferty cena za usługę ujętą w zapytaniu.
2. Niezmienny termin realizacji usługi ujętej w zamówieniu
3. Niezmienny termin płatności
Data powstania: poniedziałek, 21 sty 2013 18:31
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sty 2013 18:37
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 3555 razy