BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Przytułach

Realizując obowiązki wynikające z art. 9 ust. 3b Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954), informuję o ostatecznym zakończeniu postępowania administracyjnego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Przytułach, usytuowanego na działce o nr ewidencyjnym: 191 obręb ewidencyjny: 200706­_2.0012 Przytuły, gm. Przytuły, pow. łomżyński, jednostka ewidencyjna 200706­2, Przytuły, identyfikator działki: 200706­2.0012.191.


Ww. zabytek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 30 września 2021 r. 1.dz.R.5140.33.2021.KN pod numerem rejestru: A-640.

Data powstania: piątek, 12 lis 2021 14:17
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lis 2021 10:55
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 754 razy