BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż klimatyzatorów ściennych

poniedziałek, 24 mar 2014 09:14
Informujemy, iż w wyniku zakończonej procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na dostawę i montaż klimatyzatorów ściennych do Starostwa Powiatowego w Łomży, została wybrana następująca oferta:

Zapytanie o cenę na dostawę i montaż trzech klimatyzatorów ściennych

piątek, 14 mar 2014 10:07
Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)