BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 22 gru 2022 09:34
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Nazwa zamówienia: Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łomżyńskiego wraz z zakupem sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 29 lis 2022 10:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Giełczyn o dł. ok. 3050m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na części

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 25 lis 2022 07:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny – Pniewo odc. o dł. ok 3 400 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na części

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

poniedziałek, 21 lis 2022 14:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 1 920m w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

czwartek, 17 lis 2022 09:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Dostawa paliw płynnych dla samochodów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 9 lis 2022 10:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. odc. ok. 1850m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 8 lis 2022 13:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Giełczyn o dł. ok. 3050m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na części

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 8 lis 2022 13:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B - dr 1961B - Zanklewo o dł. ok. 4 100m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 8 lis 2022 13:43
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny – Pniewo odc. o dł. ok 3 400 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na części

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 6 paź 2022 12:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny – Pniewo odc. o dł. ok 3 400 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na części

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 22 wrz 2022 12:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. odc. ok. 1850m

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022- aktualizacja z dnia 01.07.2022r.

piątek, 1 lip 2022 11:45

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 15 cze 2022 12:35
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (III postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 21 kwi 2022 13:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (II postępowanie)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 29.03.2022r.

wtorek, 29 mar 2022 10:48

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 18 mar 2022 11:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 10 lut 2022 12:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele-Wypychy

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

środa, 5 sty 2022 13:31

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie

czwartek, 8 wrz 2022 14:42
Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie zlokalizowanego na działce nr ewid. 11110/11,

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 30 maja 2022 roku

poniedziałek, 30 maj 2022 13:18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - usługi

wtorek, 5 kwi 2022 15:28
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: modernizacja ewidencji gruntów i budynków,obręb ewidencyjny: Zbójna,jednostka ewidencyjna: Zbójna, powiat: łomżyński województwo: podlaskie Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://starostwolomza.ezamawiajacy.pl/pn/starostwolomza/demand/notice/public/56975/details

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym -usługi

wtorek, 5 kwi 2022 15:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny: Jednaczewo jednostka ewidencyjna: Łomża powiat: łomżyński województwo: podlaskie Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://starostwolomza.ezamawiajacy.pl/pn/starostwolomza/demand/notice/public/56970/details

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

środa, 5 sty 2022 14:23