BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

środa, 5 sty 2022 12:51

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - DOSTAWY

piątek, 17 gru 2021 14:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części (Znak sprawy: ZDP-1.252.P-24.1805.2021)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 2 gru 2021 14:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – część I zadania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 26 lis 2021 14:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B - ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. ok. 1300 m z podziałem na części

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 23 lis 2021 15:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włościańska - Kalinowo o długości ok. 2 350m w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 19 lis 2021 14:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Budowa/przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Łomżyńskiego z podziałem na części w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 18 lis 2021 14:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy o dł. ok. 990m z podziałem na części

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 10 lis 2021 14:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035m – część II zadania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 10 lis 2021 10:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1996B Brulin - Strzeszewo o dł. ok. 4 525 m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 3 lis 2021 14:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – część I zadania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 29 paź 2021 11:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B - ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. ok. 1300 m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 29 paź 2021 11:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włościańska - Kalinowo o długości ok. 2 350m w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Informacja z otwarcia ofert. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., oznaczenie sprawy OR.272.1.2021.

czwartek, 28 paź 2021 10:58

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

poniedziałek, 18 paź 2021 09:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Budowa/przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Łomżyńskiego z podziałem na części w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 13 paź 2021 11:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od dr. woj. nr 677 - Jemielite Wypychy odc. o dł. ok. 1050m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 21 wrz 2021 12:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki – Drogoszewo – DK nr 61 na odc. dł. ok. 3,1, gm. Miastkowo

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

poniedziałek, 20 wrz 2021 12:10
aktualizacja Planu postepowań zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 16 wrz 2021 12:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Kokoszki-Guty o dł. ok. 2000m

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

środa, 15 wrz 2021 10:46
aktualizacja Planu postepowań zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

środa, 8 wrz 2021 12:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Zakup z dostawą soli drogowej gatunku „DR” dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

środa, 8 wrz 2021 12:25
aktualizacja Planu postepowań zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

piątek, 3 wrz 2021 07:22

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 23 lip 2021 11:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B dr. 677 - Koziki o dł. ok. 1000 m

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

poniedziałek, 5 lip 2021 09:00
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

czwartek, 1 lip 2021 11:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki-Drogoszewo – DK nr 61 na odc. o dł. ok. 3,1 km, gm. Miastkowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

wtorek, 15 cze 2021 12:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1962B Mrówki - Nieławice o dł. 1100m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

czwartek, 10 cze 2021 13:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie :Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc. o dł. 520m”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

środa, 28 kwi 2021 13:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1996B, 1934B, 1950B z podziałem na poszczególne części.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

piątek, 23 kwi 2021 12:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1962B, 1900B, 1938B z podziałem na poszczególne części

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

wtorek, 13 kwi 2021 14:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1996B, 1934B, 1950B z podziałem na poszczególne części:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

piątek, 12 mar 2021 14:06
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1904B i 1937B, z podziałem na poszczególne części"