BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

środa, 20 mar 2024 13:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B (ul. Cmentarna) w m. Nowogród na długości ok. 0,3 km (znak sprawy: ZDP-1.252.P-7.684.2024)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 8 mar 2024 12:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont istniejącej zatoki postojowej (placu postojowego) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1934B w obrębie m. Drozdowo (znak sprawy: ZDP-1.252.P-6.392.2024)

Plan postępowań o udzielenie zamówień ZDP w Łomży na rok 2024 - aktualizacja z dnia 07.03.2024r.

czwartek, 7 mar 2024 08:40

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

środa, 6 mar 2024 14:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na modernizację dróg nr 1830B i 1891B w powiecie łomżyńskim (znak sprawy: ZDP-1.252.P-5.323.2024)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

poniedziałek, 26 lut 2024 12:09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego nr JNI 01028678 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1954B w m. Podosie gm. Miastkowo (znak sprawy: ZDP-1.252.P-4.251.2024)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 1 lut 2024 12:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B na odcinku Śniadowo - Truszki oraz drogi 1952B na odc. Truszki - Jakać Borki (znak sprawy: ZDP-1.252.P-3.123.2024)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 31 sty 2024 12:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki -Nieławice (znak sprawy: ZDP-1.252.P-2.114.2024)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

czwartek, 25 sty 2024 10:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Zakup z dostawą soli drogowej gatunku „DR” dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (Znak sprawy: ZDP-1.252.P-1.93.2024)

Plan postępowań o udzielenie zamówień ZDP w Łomży na rok 2024 - aktualizacja z dnia 22.01.2024r.

poniedziałek, 22 sty 2024 12:42

Plan postępowań o udzielenie zamówień ZDP w Łomży na rok 2024

środa, 10 sty 2024 12:46

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży

piątek, 12 kwi 2024 09:20
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/2023 Starosty Łomżyńskiego z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży, o wartości nie przekraczającej 130 000,00.

Plan postępowań o udzielenie zamówień Starostwa Powiatowego w Łomży na rok 2024

piątek, 19 sty 2024 13:41