BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Nazwa zamówienia: Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia  z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/100826/notice/public/details

 

 

Data powstania: wtorek, 7 lut 2023 10:47
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2023 10:51
Data edycji: wtorek, 7 lut 2023 11:32
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 3271 razy
Ilość edycji: 1

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 sie 2023 16:20
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sie 2023 16:27
Data edycji: poniedziałek, 28 sie 2023 16:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1664 razy
Ilość edycji: 2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ,,Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego uruchomieniu i zabezpieczeniu działania e-Usług w Starostwie Powiatowym w Łomży

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego uruchomieniu i zabezpieczeniu działania e-Usług w Starostwie Powiatowym w Łomży. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania: https://starostwolomza.ezamawiajacy.pl/pn/starostwolomza/demand/notice/public/94043/details 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu: "Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji
Data powstania: wtorek, 16 maj 2023 18:28
Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2023 18:34
Data edycji: wtorek, 16 maj 2023 18:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1427 razy
Ilość edycji: 8

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie:

Zakup serwera wraz oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łomży.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia

z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://starostwolomza.ezamawiajacy.pl/pn/starostwolomza/demand/notice/public/87328/details

Data powstania: środa, 8 mar 2023 14:33
Data opublikowania: środa, 8 mar 2023 14:36
Data edycji: środa, 8 mar 2023 14:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2919 razy
Ilość edycji: 1

Szacowanie wartości zamówienia na zakup, dostawę i zamontowanie tablic tyflograficznych, planów tyflograficznych, mobilnych pętli indukcyjnych

Szacowanie wartości zamówienia na zakup, dostawę i zamontowanie tablic tyflograficznych, planów tyflograficznych, mobilnych pętli indukcyjnych w zakresie dostępności na etapie przedsięwzięcia grantowego w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie ,,poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży,,

Powołując się na Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym  w Łomży o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł stanowiący załącznik do Zarządzenia  Nr 14/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży o wartości nie przekraczającej 130 000,00 złotych, oraz przystępując do  szacowania wartości zamówienia , proszę   o przesłanie do dnia 25 stycznia 2023 roku ofert na zakup, dostawę i zamontowanie tablic tyflograficznych, planów tyflograficznych oraz mobilnych pętli indukcyjnych  dla Starostwa Powiatowego  w Łomży  (wg załącznika).

Postępowanie nie  stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z póżn.zm.), nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia

Informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanego zamówienia.

W przypadku pytań technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel.:

86 215 69 38 – Pani Ewelina Wszeborowska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

W załączeniu:

  1. Opis przedmiotu zamówienia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 sty 2023 09:16
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2023 09:31
Data edycji: wtorek, 24 sty 2023 09:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3361 razy
Ilość edycji: 1