BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: modernizacja ewidencji gruntów i budynków,obręb ewidencyjny: Zbójna,jednostka ewidencyjna: Zbójna, powiat: łomżyński województwo: podlaskie Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://starostwolomza.ezamawiajacy.pl/pn/starostwolomza/demand/notice/public/56975/details
Data powstania: wtorek, 5 kwi 2022 15:28
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2022 15:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 291 razy