BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Szacowanie wartości zamówienia na zakup, dostawę i zamontowanie tablic tyflograficznych, planów tyflograficznych, mobilnych pętli indukcyjnych

Szacowanie wartości zamówienia na zakup, dostawę i zamontowanie tablic tyflograficznych, planów tyflograficznych, mobilnych pętli indukcyjnych w zakresie dostępności na etapie przedsięwzięcia grantowego w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie ,,poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży,,

Powołując się na Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym  w Łomży o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł stanowiący załącznik do Zarządzenia  Nr 14/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży o wartości nie przekraczającej 130 000,00 złotych, oraz przystępując do  szacowania wartości zamówienia , proszę   o przesłanie do dnia 25 stycznia 2023 roku ofert na zakup, dostawę i zamontowanie tablic tyflograficznych, planów tyflograficznych oraz mobilnych pętli indukcyjnych  dla Starostwa Powiatowego  w Łomży  (wg załącznika).

Postępowanie nie  stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z póżn.zm.), nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia

Informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanego zamówienia.

W przypadku pytań technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel.:

86 215 69 38 – Pani Ewelina Wszeborowska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

W załączeniu:

  1. Opis przedmiotu zamówienia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 sty 2023 09:16
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2023 09:31
Data edycji: wtorek, 24 sty 2023 09:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 599 razy
Ilość edycji: 1