BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż drewna na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego, w niżej wymienionych gminach:
1) Gmina Zbójna – 25 szt. drzew gat. topola, grab, jesion, grusza, sosna, akacja, wierzba, lipa
Ogółem miąższość grubizny 19,15 m3 – cena wywoławcza – 755,00 zł. + VAT

2) Gmina Łomża – 134 szt. drzew gat. topola, wierzba, klon, olcha
Ogółem miąższość grubizny 494,76 m3 – cena wywoławcza – 21 824,00 zł. + VAT

3) Gmina Śniadowo – 78 szt. drzew gat. akacja, klon, wierzba, grusza, lipa, brzoza, topola, jarzębina, grab.
Ogółem miąższość grubizny 124,41 m3 – cena wywoławcza – 4. 835,00 zł. + VAT

4) Gmina Piątnica – 140 szt. drzew gat. topola, klon, jesion, dąb
Ogółem miąższość grubizny 406,48 m3 – cena wywoławcza – 18. 468,00 zł. + VAT

5) Gmina Jedwabne – 68 szt. drzew gat. topola, wierzba, klon, jesion, osika, grab, lipa
Ogółem miąższość grubizny 143,94 m3 – cena wywoławcza – 6. 480,00 zł. + VAT

6) Gmina Wizna – 42 szt. drzew gat. topola, jarzębina, wierzba, kasztanowiec
Ogółem miąższość grubizny 98,96 m3 – cena wywoławcza – 4. 960,00 zł. + VAT

7) Gmina Nowogród – 88 szt. drzew gat. klon, grab, topola, grusza, brzoza, jesion, wierzba
Ogółem miąższość grubizny 169,26 m3 – cena wywoławcza – 7. 690,00 zł. + VAT

8) Gmina Miastkowo – 46 szt. drzew gat. klon, jesion, akacja, wierzba, grusza, lipa, brzoza
Ogółem miąższość grubizny 68,05 m3 – cena wywoławcza – 2. 524,00 zł. + VAT.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej dnia 16.01.2008r.

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie ZDP w Łomży ul. Poligonowa 30 w dniu 31.01.2008r. o godz. 10:00
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) Złożenie kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w zakres którego wchodzi wycinka
drzew,
- uprawnień niezbędnych do wycinki drzew,
- referencji dotyczących wykonywanych prac o podobnym charakterze.
b) Wpłacenie w kasie ZDP wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Złożenia dokumentów oraz wpłacenia wadium należy dokonać w terminie do dnia 31.01.2008. do godz. 9:30 w siedzibie ZDP w Łomży przy ul. Poligonowej 30.

3. Wadium może być wpłacone na zakup drewna oddzielnie z terenu każdej z wymienionych gmin.

Oferent może brać udział w przetargu tylko na zakup drewna z terenu gminy, na który wpłacił wadium.

4. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi, który wygra przetarg. Pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu – wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

5. Jeżeli żadna z osób, które wpłaciły wadium na zakup drewna na pniu z terenu dowolnej gminy nie zaoferuje ceny wywoławczej, wpłacone wadia przepadają na rzecz organizatora przetargu.

6. Wadium złożone przez oferenta, który wygra przetarg, przepada na rzecz sprzedającego w przypadku :
- niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie,
- niepodpisania umowy stanowiącej załącznik do regulaminu przetargu.

7. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna, t.j.:
- zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
- wypłata odszkodowań, za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na gruntach przyległych,
- ewentualne wyłączenie linii energetycznych lub telekomunikacyjnych,
- uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych, ponosi kupujący.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego części bez podania przyczyn.

9. Regulamin przetargu znajduje się w sekretariacie ZDP w Łomży.
Drzewa można oglądać w obecności przedstawiciela ZDP w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (086) 218-41-89.
Data powstania: czwartek, 17 sty 2008 08:28
Data opublikowania: czwartek, 17 sty 2008 08:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2008 08:51
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 3041 razy