BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na sprzedaż materiałów/złomu

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na: Sprzedaż materiałów/złomu zbędnych i nieprzydatnych w dalszej działalności zakładu.
W załączeniu wykaz materiałów złomu przeznaczonego do sprzedaży
Warunki przetargu:
1.Oferty dotyczące zakupu złomu należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża do dnia 28.12.2012r. do godz. 1000.
Przy czym otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża w dniu 28.12.2012r. o godz. 1015.
2.Przetarg (licytacja dotycząca sprzedaży materiałów) odbędzie się w siedzibie ZDP w Łomży ul. Poligonowa 30 w dniu 28.12.2012r. o godz. 1045.
3.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego części bez
podania przyczyn.
4.Regulamin przetargu sprzedaży materiałów oraz złomu (wraz z załącznikami) znajduje się w sekretariacie ZDP w Łomży oraz jest zamieszczony na BIP Starostwa Powiatowego w Łomży.
5. Materiały/złom można oglądać w obecności przedstawiciela ZDP w dni robocze w godz.
7.00 – 15.00.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (086) 218-41-89.
Data powstania: czwartek, 13 gru 2012 10:58
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2012 11:14
Data przejścia do archiwum: niedziela, 30 gru 2012 18:08
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1924 razy