BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Kompleksową termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE " w ramach realizowanego projektu pn ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE", nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0118/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 sty 2018 10:36
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2018 10:41
Data edycji: piątek, 26 sty 2018 10:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lip 2019 13:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1869 razy
Ilość edycji: 11